Aktualności

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - PAŹDZIERNIK:

Urząd Gminy Bełchatów informuje, iż w dniach: 17.10 – 18.10.2019 oraz 28.10. - 31.10.2019 r. odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.
czytaj dalej

MASZ GŁOS - RUSZA KOLEJNA ODSŁONA AKCJI:

W całym kraju rusza nowa edycja akcji „Masz głos”, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Organizatorzy, czyli Fundacja Batorego i partnerzy akcji, zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl wszystkich tych, którzy chcieliby w swoich miejscowościach zainicjować nowe projekty, czy przedsięwzięcia.
czytaj dalej

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni  ścieków przewiduje się na jej terenie lokalizację następujących obiektów:
-              reaktor  biologiczny   szt. 1 Q = 25m3/d,
-              zbiornik osadu nadmiernego,
-              pompownia,
-              studnia z sitem spiralnym, zadaszona,
-              studnia rozprężna,
-              pomieszczenie dmuchaw,
-              studzienka pomiarowa,
-              studzienka wodomierzowa, wodociąg,
-              ogrodzenie terenu,
-              rurociągi technologiczne,
-              drogi i chodniki na terenie,
-              instalacje elektryczne.
czytaj dalej

TRWA PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG:

W Dobrzelowie i w Woli Mikorskiej rozpoczęły się zaplanowane na ten rok przebudowy gminnych dróg. W Dobrzelowie drogowcy działają na odcinku biegnącym obok szkoły. Na liczącym ponad 400 metrów odcinku została już sfrezowany asfalt, docelowo zostanie tam położona nowa nawierzchnia z asfaltobetonu. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną nowe chodniki, powstaną też zjazdy do posesji. Z kolei przydrożne rowy mają być umocnione ażurowymi płytami. Ekipy wymienią także przepusty pod zjazdami. Prace powinny zakończyć się najpóźniej na początku listopada.
czytaj dalej

SZANSA DLA MŁODYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH:

Do 30 września potrwają zapisy do XX edycji turnieju „Z podwórka na stadion Puchar Tymbarku”. Dziecięce drużyny piłkarskie będą w kolejnych miesiącach rywalizować w etapach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, by wreszcie zmierzyć się w ogólnopolskiej rozgrywce. Turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: U8, U10 i U12, na boisku rywalizować będą drużyny dziewcząt i chłopców. Za udział każdej drużyny w turnieju opiekunowie otrzymają piłkarskie upominki.
czytaj dalej

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA:

W twojej miejscowości droga jest źle oznakowana, kierowcy notorycznie przekraczają tam prędkość, dochodzi do aktów wandalizmu albo ktoś urządził sobie tam dzikie wysypisko śmieci? Dzięki interaktywnej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa możesz takie fakty zgłosić policjantom. Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone i wywoła adekwatną reakcję policjantów.
czytaj dalej

DOŻYNKI GMINY BEŁCHATÓW W PODWODACH KOLONII:

Podwody Kolonia, Podwody oraz Wola Kruszyńska – te trzy miejscowości były w tym roku gospodarzami Dożynek Gminy Bełchatów. Delegacje tych miejscowości poprowadziły korowód z wieńcami dożynkowymi, których w tym roku była rekordowa ilość, bo przygotowało je aż czternaście sołectw z terenu gminy.
czytaj dalej

SZKOLNA "EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ" W JANOWIE:

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowie w nowym roku szkolnym będą mogli korzystać z punktu dydaktycznego „Zielona Kraina - uczy i bawi”. W ramach projektu przy szkole pojawił się ogród z pergolą, wiatą, wytyczonymi ścieżkami i z nowymi nasadzeniami. Z czasem stanie się on miejscem, w którym pojawić się powinno wiele gatunków owadów i drobnych kręgowców.
 
To, co dzieje się w ich ogrodzie dzieci będą mogły śledzić dzięki nowym lupom, lornetkom, mikroskopom czy pakietom wskaźnikowym PH, które w ramach projektu także trafiły do szkoły. Odkrywanie tajników przyrody ułatwią im plansze i gry edukacyjne, atlasy roślin i zwierząt, preparaty mikroskopowe. Dzieci będą też mogły obserwować zachowanie owadów i ptaków dzięki poidełkom, karmnikom czy hotelom dla owadów, które w ich „Ekopracowni pod chmurką” także się pojawią. Zgodnie z założeniem projektu, uczniowie będą się też troszczyć o stan roślin posadzonych w przyszkolnym ogrodzie.
 
Utworzenie punktu dydaktycznego „Zielona Kraina – uczy i bawi” kosztowało 57.336 zł, z czego 49.836 zł (czyli 90 proc. wartości projektu) pokryje dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
czytaj dalej

PETYCJA W SPRAWIE ZMIAN W USTAWIE ŚMIECIOWEJ TRAFIŁA DO MINISTRA ŚRODOWISKA:

Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów oraz Burmistrz Zelowa, Tomasz Jachymek, złożyli w Ministerstwie Środowiska petycję w sprawie zmian w ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dołączono do niej podpisy mieszkańców, którzy poparli inicjatywę samorządowców.
czytaj dalej

Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej nr 127 w Zawadowie

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta Gminy
p. Konrada Koca podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Zawadów pn. „Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej nr 127
w Zawadowie”
.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Zawadów. Jego realizacja ma na celu wspieranie oraz promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, które doprowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozbudowa oświetlenia przy istniejącym boisku sportowym.
 
 Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10 000,00 zł.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 9

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022