Inwestycje gminne

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE:

Dofinansowanie z środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2018r.
 
W dniu 14 czerwca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101255E w Niedyszynie” do kwoty 119.470,00zł. Zadanie zostało zakończone dnia 21-08-2018r. Koszt całkowity wyniósł 330.000,00zł. Zadanie polegało na przebudowaniu drogi gminnej o długości 0,542km.
czytaj dalej

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE:

Gmina Bełchatów realizuje projekty pn. „Pożegnanie lata - Spotkanie integracyjne mieszkańców połączone ze Świętem pieczonego ziemniaka” (sołectwo Księzy Młyn) oraz „Remont budynku przy Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów filia w Kurnosie Drugim” (sołectwo Kurnos Drugi) współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022