Pomoc materialna

Stypendia pomostowe:

POMOC MATERIALNA

W dniach 1-15 września 2018 r. w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13 (pok. 42) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2018/2019.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest  złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje do pobrania w sekcji załączniki.
 
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Urząd Gminy Bełchatów przekazuje osobom zainteresowanym aktualny:
- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania,
- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Bełchatów (pok. 40) w terminie do 15 września 2018 r.

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022