Logo: BIP

Aktualności

TAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY GMINY BEŁCHATÓW:

6447 mieszkańców Gminy Bełchatów zagłosowało w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnionych do głosowania było 9185 mieszkańców. To oznacza, że frekwencja wyborcza na terenie Gminy wyniosła 70,28 procent.
 
 
czytaj dalej

KOŃCZY SIĘ CZAS NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NA "MODERNIZACJĘ W OBSZARZE D" I "RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW":

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.
By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.
Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować.
Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.
Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi 60 tys. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.
Z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50 proc. Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.
czytaj dalej

MATERIAŁ SIEWNY 2020: FINAŁ NABORU WNIOSKÓW:

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.
Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.
Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.
Do 23 czerwca 2020 r. w ARiMR zarejestrowano ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego.
 
czytaj dalej

"HIPOTERAPIA TO NIE REKREACJA" - PRZEKONUJE STRAPATE RANCZO:

Strapate Ranczo, działające w Korczewie, od 2019 roku prowadzi kampanię informacyjną „Hipoterapia to nie rekreacja!". Akcja ma charakter ogólnopolski, a od 2020 roku projekt „Psychoterapia z udziałem koni to nie rekreacja!" w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wspiera Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 
Psychoterapia z udziałem koni to jeden z obszarów hipoterapii, wykorzystywanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub cierpiącymi na różnego typu zaburzenia.
 
- To dziedzina bardzo delikatna i pacjenta, który w bierze w tego typu terapii udział, bardzo łatwo jest skrzywdzić. Dlatego tak ważne są kwalifikacje i doświadczenie specjalisty, który zajęcia tego typu prowadzi – mówi Stanisława Tilesova- Rychlewska, prezes i terapeutka ośrodka Strapate Ranczo. - Chcemy uczulić osoby, które korzystają lub będą korzystać z takich zajęć, by starannie sprawdzały kwalifikacje i uprawnienia osób, które je poprowadzą. Hipoterapia to nie rekreacja i chcemy to przekonanie utrwalić – dodaje.
 
Terapeutka podkreśla, że psychoterapia z udziałem koni to wysokospecjalistyczna praca. Jeśli są wskazania do jej przeprowadzenia, zwykła rekreacja nie może jej zastąpić.
- Owszem, metody relaksacyjne są także jak najbardziej elementem psychoterapii i w ramach rekreacji może nastąpić tzw. wtórny, niezamierzony, spontaniczny efekt psychoterapeutyczny lub forma autoterapii – przyznaje Stanisława Tilesowa.- Rychlewska. - Jednak psychoterapii jako fachowej metody niezbędnej by pomóc potrzebującym, nie można niczym zastąpić jeżeli trafi się na odpowiedniego specjalistę.
 
Prezes Strapatego Rancza doskonale zdaje sobie przy tym sprawę, że znajdą się osoby, które postawią jej zarzut, iż kampania informacyjna realizowana przez jej ośrodek ma na celu autopromocję i przeciągnięcie potencjalnych pacjentów z innych tego typu placówek.
 
- Nie chodzi nam o to. Nasze Strapate Ranczo ma listę oczekujących na terapię, nie jesteśmy w stanie „od ręki” przyjmować nowych podopiecznych – tłumaczy Tilesowa.- Rychlewska. - Nie chodzi o nagonkę czy zdobywanie nowych podopiecznych dla naszego ośrodka. Nam zależy na tym, żeby w skali ogólnopolskiej podnieść świadomość na temat roli hipoterapii. Jesteśmy organizacją, która od początku swojego istnienia walczy o dobro podopiecznych, o podnoszenie kwalifikacji specjalistów przez stosowanie nowoczesnych, czy wręcz rewolucyjnych w skali ogólnopolskiej, metod. Chcemy uczulić odbiorców zajęć oraz specjalistów wysyłających pacjentów na takie terapie do ośrodków bez kwalifikacji. Chcemy też na ten problem zwrócić uwagę urzędników. Poziom wiedzy w tym zakresie jest niepokojąco niski, wręcz znikomy. A przecież specjaliści czy urzędnicy związani z resortem służby zdrowia powinni wiedzieć, czym się kierować przy proponowaniu pacjentom hipoterapii! - wskazuje Stanisława Tilesowa – Rychlewska. - Chcemy ludzi uczulić na ten problem. Nie warto ryzykować, trzeba dobrze sprawdzić, do kogo zwracamy się o pomoc. Niestety, niejednokrotnie trafiają do nas pacjenci poszkodowani taką „pseudoterapią”. Dlatego nie chcemy i nie możemy siedzieć cicho – podkreśla.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących:
- działkę o nr ewid. 201/1, obręb 19 Ludwików, gmina Bełchatów
- działkę o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

Trwa naprawa drogi Łękawa – Słok:

Trwają prace związane z naprawą odcinka Łekawa - Słok. To drugi etap prac związanych z przywracaniem przejezdności na tej drodze, która od ubiegłego roku ma status drogi gminnej.
Na najbardziej zdegradowany odcinku liczącym kilkaset metrów, najpierw została zdjęta dotychczasowa nawierzchnia. Trwa układanie na niej kruszywa. Na nim zostanie następnie ułożona warstwa destruktu wysokiej jakości, pozyskanego przez Gminę Bełchatów od Zarządu Województwa Łódzkiego.
Warstwa destruktu zostanie z kolei zalana emulsją z wykorzystaniem remontera. Nawierzchnia, która w ten sposób powstanie, będzie trwała i zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd wszystkim użytkownikom tej drogi, tak kierowcom, jak i rowerzystom.
Pracami związanymi z naprawą drogi Łękawa - Słok zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów.
- Chciałbym bardzo podziękować za merytoryczne doradztwo i wsparcie sprzętowe, których przy okazji tej inwestycji udzielił nam pan Arkadiusz Kęsy, członek Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Bełchatów - mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - W tym przypadku doradził nam kilka takich rozwiązań, które na pewno przełożą się na większą trwałość powstającej nawierzchni - podkreśla Konrad Koc.
Prace na drodze Łękawa - Słok będą prowadzone jeszcze przez kilka najbliższych dni. Jeśli pogoda nie spłata drogowcom psikusa, nowa nawierzchnia powinna być gotowa pod koniec przyszłego tygodnia.
 
czytaj dalej

POCHWAL SIĘ SWOIMI PRODUKTAMI NA ŁÓDZKIM E-BAZARKU:

Jesteś producentem nabiału, miodu, warzyw, zbóż, kwiatów? Hodujesz zwierzęta albo zajmujesz się produkcją mięs lub wędlin? Pochwal się swoimi produktami na Łódzkim e-bazarku. To platforma stworzona przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, na której lokalni producenci rolni mogą pokazać co i za ile oferują.
Publikowanie ogłoszeń jest darmowe, a ich dodawanie banalnie proste (na stronie znajduje się także filmik z instrukcją, jak dodać swój produkt).
Łódzki e-bazarek będzie też bezcenny dla tych, którzy chcą zaopatrywać się w produkty lokalnych producentów. Na stronie można tam znaleźć kontakty do lokalnych sprzedawców/producentów branży rolniczej, a także krótką charakterystykę oferowanych produktów oraz dane kontaktowe sprzedawców/producentów.
Aby zapoznać się z ofertą wystarczy wejść na stronę https://www.lodzkiebazarek.pl.
 
czytaj dalej

TRWAJĄ PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM NOWEGO ZBIORNIKA NA WODĘ W ŁAWACH:

Trwają już prace związane z opracowaniem projektu zbiornika retencyjnego na wodę pitną, który w tym roku zostanie wybudowany na terenie ujęcia wody w Ławach. Bełchatowska firma Rebud, która wygrała przetarg na tę inwestycję na przygotowanie projektu ma czas do 28 sierpnia. Następnie zajmie się budową zbiornika o pojemności 100 metrów sześciennych. Całe zadanie ma być gotowe do końca października tego roku.
Inwestycja będzie kosztować 281.670 zł. Gmina Bełchatów na jej realizację zdobyła dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wys. 120 tys. zł oraz dofinansowanie z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wys. 142.396 zł.
 
Oddanie do użytku nowego zbiornika w Ławach ma poprawić zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy korzystających z tego ujęcia. To pierwsza z planowanych przez samorząd inwestycji, związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjną. W przyszłym roku zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków w Zawadach (również przy wsparciu z PROW 2014-2020).
- Rozważamy również odwiert kolejnej studni głębinowej w Ławach. Ponadto zleciliśmy już przygotowanie dokumentacji dla przebudowy dwóch newralgicznych odcinków sieci wodociągowej – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
czytaj dalej

OD LIPCA RUSZA PROGRAM "MOJA WODA":

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w lipcu rozpocznie nabór wniosków do programu „Moja woda”. W jego ramach można będzie otrzymać do 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.
 
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 roku wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 22