GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie
ul. Kościuszki 13
97- 400 Bełchatów
tel. 44 632-52-11 wew. 70

SKŁAD KOMISJI:
1. DANUTA PIECZARA
2. MAŁGORZATA CHWAŁOWSKA
3. JAN POLAK
4. ANDRZEJ SOSNOWICZ

ZADANIA KOMISJI:
Do zadań głównych realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie należy: prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyce,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych,
- występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu - obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
Osoby z problemami rodzinnymi dotyczącymi przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy oferowanej przez:
 
PUNKT KONSULTACYJNY CZYNNY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZ. OD 15 30 -16 30

pokój nr 8a

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie, informuje iż w Punkcie Konsultacyjnym pracują:
- Terapeuta ds. uzależnień, Pracownik Urzędu Gminy Bełchatów
- Terapeuta ds. uzależnień
- Radca Prawny
- Policjant
Porady prawne w zakresie uzależnień, udzielane są w każdym dniu w godzinach pracy urzędu.

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022