Logo: BIP

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna – Postękalice

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna – Postękalice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna – Postękalice " mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zdzieszulice Górne, Postękalice i Niedyszyna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II oraz budowę sieci wodociągowej
w miejscowościach Postękalice i Niedyszyna, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
Typ operacji: "Gospodarka wodno-ściekowa".
Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii".
Program:  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:
  1. budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II,
  • kanalizacja sanitarna – 1067 mb,
  • rurociągi tłoczne – 432 ,b,
  • odgałęzienia kanalizacyjne – 62 szt.
  • przepompownia – 1 szt.
  1. budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Postękalice i Niedyszyna
  • rozbudowa sieci wodociągowej Ø 110 PVC na odcinku 214,5m, w celu wykonania tzw. spinki wodociągowej w zakresie wyrównania ciśnień bez rozbudowy sieci o nowych odbiorców.
Koszt całkowity projektu:  2 107 274,38 zł
Wartość dofinansowania ze środków EFRROW:  1 058 117,00 zł (tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022