Logo: BIP

Aktualności

Trwają roboty na drodze Nowy Świat – Ludwików:

Trwają intensywne prace związane z przebudową drogi między Nowym Światem a Ludwikowem. Na odcinku liczącym ponad 1,4 km ułożona zostanie nowa nawierzchnia, powstanie także ciąg pieszo - rowerowy, odtworzone zostaną zjazdy do posesji. Pierwszy etap inwestycji (700 – metrowy odcinek przez Nowy Świat) zakończy się w czerwcu.
 
Mamy także dobre informacje dla mieszkańców i dla kierowców. Jeszcze w tym roku wykonana zostanie część prac w ramach drugiego etapu inwestycji (chodzi o odcinek prowadzący przez Ludwików do granic miasta) tak, by zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców oraz by kierowcy jak najszybciej mogli już bez przeszkód z tej drogi korzystać.
 
Inwestycja warta jest ponad 2,8 mln zł, połowa tej sumy zostanie pokryta dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W sfinansowaniu przebudowy pomogły Gminie Bełchatów także sąsiednie samorządy: Gmina Kleszczów oraz Gmina Szczerców. Termin zakończenia inwestycji to maj 2021 roku.
 
czytaj dalej

INFORMACJA PGE GiEK SA W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ:

To ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Łękawa, Kalisko i Kąsie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Informuje, że w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9, będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.
 
Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? Należy przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, skr. Poczt. 100, 97-400 Bełchatów, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych następujące dokumenty:
  • wniosek osoby ubiegającej się o odszkodowania ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu
  • kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie starsze niż z 2019 roku)
  • numer PESEL
  • aktualny numer indywidualnego rachunku bankowego.
Ze względu na epidemię koronawirusa, w tym roku nie ma możliwości osobistego załatwienia formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania.
W przypadku pytań i wątpliwości, można kontaktować się z PGE telefonicznie, nr tel. (44) 737-19-07 oraz (44) 737-19-04.
 
czytaj dalej

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU GMINY W BEŁCHATOWIE:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniach 13-15 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Bełchatów będzie czynna kasa dla osób, które nie mają własnego konta bankowego, a wizyta w kasie urzędu to jedyny sposób na zrobienie opłat.
W tych dniach kasa będzie czynna w godzinach 9.00 - 12.00
Petenci chcący skorzystać z kasy będą wpuszczani do Urzędu pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. maseczek i rękawiczek, przez wejście z tyłu budynku.
czytaj dalej

ARiMR: W MAJU KOŃCZĄ SIĘ DWA POPULARNE NABORY Z PROW 2014-2020:

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.
 
60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA
 
O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.
czytaj dalej

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego:

W zdalnej nauce pomogą uczniom z terenu Gminy Bełchatów laptopy, pozyskane przez Urząd Gminy Bełchatów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.
W ramach tego programu realizowany jest projekt grantowy p.n. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Na jego realizację Urząd Gminy Bełchatów pozyskał grant w wysokości 69.975 zł. Dzięki temu zakupiono 25 laptopów (koszt urządzeń to 69.450 zł), które przekazano do szkół prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
czytaj dalej

ARiMR: 300 TYS. ZŁ NA ODTWORZENIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ:

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.
O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII - 15.05.2020 - 21.05.2020:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

GMINNE PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE:

Po gruntownym przeanalizowaniu sytuacji i przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych, Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zdecydował, że przedszkola i klasy przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów nie zostaną otwarte 6 maja.
 
- Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym nie mogliśmy podjąć innej decyzji – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Wójt Gminy Bełchatów podkreśla, że sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Jeśli tylko pojawi się możliwość uruchomienia przedszkoli i tzw. zerówek, będziemy o tym informować z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
czytaj dalej

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BEŁCHATÓW - MOKRACZ, LUDWIKÓW

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów oraz
- działka o nr ewid. 201/1, obręb Ludwików, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

URZĄD SPRAWDZI, KTO BEZ UMOWY KORZYSTA Z WODOCIĄGU:

W związku z ujawnionymi licznymi przypadkami bezumownego korzystania z przyłączy wodociągowych na terenie naszej Gminy i nieodprowadzania opłat za wodę, jesteśmy zmuszeni przeprowadzić działania, dzięki którym można będzie takie sytuacje wyeliminować.

W tym celu już w maju uprawniona przez Urząd Gminy Bełchatów osoba, będzie odwiedzać kolejne posesje na terenie Gminy. Bardzo prosimy osoby zamieszkujące poszczególne nieruchomości o przygotowanie umów na korzystanie z sieci wodociągowej oraz o udostępnienie odczytu wodomierzy (przy okazji weryfikowany będzie stan liczników).
 
Jeśli na terenie danej posesji kontroler nie zastanie nikogo, pozostawi wiadomość o konieczności skontaktowania się z urzędem. Jeśli ta informacja pozostanie bez odpowiedzi – właściciela danej nieruchomości czekać będzie kontrola. Przypominamy, iż na podstawie zawieranych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, uprawnione przez Urząd Gminy Bełchatów osoby mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego (zgodnie z zapisami §15 ww umowy).
 
Wierzymy, że nasze działania spotkają się ze zrozumieniem Mieszkańców.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 22