Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego