Logo: BIP

WAŻNE!

Woda zdatna do spożycia

 • 11-08-2022
Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 11 sierpnia 2022 roku, skierowany do konsumentów wody z wodociągu Parzniewice. W pobranych próbkach nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych. w zwiżaku z tym, zdodnie z decyzją służb sanitarnych, woda z wodociągu Parzniewice nadaje się do spożycia.
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej w dniach 12-18 sierpnia 2022 roku

 • 11-08-2022
PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 12-18 sierpnia 2022 roku.
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników - na wnioski czekamy do końca sierpnia

 • 04-08-2022
Do 31 sierpnia 2022 roku rolnicy z terenu Gminy Bełchatów mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13). Formularze wniosku dostępne są w siedzibie urzędu, można je też pobrać na naszej stronie internetowej http://www.ugbelchatow.pl/pliki/2019/Akcyza_wniosek_2019.pdf
Oprócz wniosku rolnicy zobowiązani są do przekazania faktur VAT (lub ich kopii), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.
Dodatkowo rolnicy, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w odniesieniu do bydła muszą dołączyć dokument wydany przez kierownika ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)
 
Wypłata środków w ramach wniosków złożonych od 1 do 31 sierpnia,  nastąpi od 3 do 31 października 2022 r. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany w formie gotówki w kasie urzędu gminy albo w formie przelewu na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku.
czytaj dalej

Woda zdatna do spożycia po przegotowaniu

 • 03-08-2022
Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 3 sierpnia 2022 roku, skierowany do konsumentów wody z wodociągu Parzniewice. Zdodnie z decyzją służb sanitarnych, woda z wodociągu Parzniewice warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Mieszkańcy Gminy Bełchatów mogą również korzystać z wody z beczkowozów, które ustawione zostały w Wawrzkowiźnie, Oleśniku, Porębach, Wólce Łękawskiej i w Łękawie.

Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Utrudnienia na drodze w Ławach

 • 03-08-2022
W Ławach rozpoczęły się prace, związane z budową drugiego etapu kanalizacji. Inwestycja prowadzona jest w pasie drogi gminnej na odcinku od posesji nr 33 w stronę Woli Mikorskiej.
Ze względu na specyfikę terenu i dla maksymalnego przyspieszenia tempa robót, wykonawca zdecydował, że sieć będzie budowana odcinkami liczącymi od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Na czas budowy sieci na danym odcinku zajęta będzie cała szerokość pasa drogowego. Po wykonaniu danego etapu (trwa to zwykle kilka dni), prace przesuwać się będą na kolejny odcinek drogi.
 
W związku z tym dojazd do poszczególnych posesji w Ławach zapewniony jest albo od strony Zawad albo od strony Woli Mikorskiej. Dla osób, które przez Ławy jedynie przejeżdżają, zalecamy objazd drogą powiatową Ławy – Mikorzyce lub drogą wojewódzką 484.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
czytaj dalej

Informacja na temat dofinansowań na zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń

 • 01-08-2022
Wójt Gminy Bełchatów, informuje iż Komisja Oceny Wniosków ds. dofinansowania urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń zakończyła już prace związane z analizą i weryfikacją złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów na rok 2022.
W przeprowadzonym w dniach 12-14 lipca br. naborze złożono łącznie 326 wniosków na łączną kwotę 3 327 500,00 zł. W wyniku dokonanej weryfikacji pozytywnie rozpatrzono 233 na łączną kwotę 2 495 000,00 zł. Osoby, które przeszły pozytywnie weryfikację wniosków otrzymają potwierdzenie sms-em.
 
Obecnie rozpoczął się proces przygotowania umów dla wszystkich zakwalifikowanych do dofinansowania. Każdy mieszkaniec zostanie indywidualnie poinformowany o przygotowanej umowie i zaproszone na podpisanie.
czytaj dalej

Trening systemów alarmowych 1 sierpnia

 • 01-08-2022
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na terenie województwa łódzkiego będzie mieć miejsce głośna próba systemu ostrzegania i alarmowania polegająca na jednominutowej emisji ciągłego sygnału akustycznego (syreny).
Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz zarządzenia nr 131/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
czytaj dalej

Harmonogram beczkowozów w sobotę i niedzielę, 30 i 31 lipca

 • 29-07-2022
W związku z płukaniem sieci wodociągowej po usuniętej awarii, mieszkańcy ośmiu miejscowości nie będą mogli w ten weekend wykorzystywać wody z sieci do celów spożywczych. Zalecamy do korzystania z beczkowozów, podstawianych wg następującego harmonogramu:
Harmonogram beczkowozów w sobotę i niedzielę (30 i 31 lipca):
 • Łękawa - beczkowóz na stałe, wymiana wody lub uzupełnienie w trakcie dnia
 • Wólka Łękawska - beczkowóz na stałe, wymiana wody lub uzupełnienie w trakcie dnia
 • Poręby - beczkowóz na stałe, wymiana wody lub uzupełnienie w trakcie dnia
 •  Oleśnik - beczkowóz na stałe, wymiana wody lub uzupełnienie w trakcie dnia
 • „Wawrzkowizna” - beczkowóz w godzinach: 8.oo – 14.00
 •  Rząsawa - beczkowóz w godzinach: 15.00 – 7.00
 •  Księży Młyn - beczkowóz w godzinach: 8.oo – 14.00
 • Borki - beczkowóz w godzinach: 15.00 – 7.00.
 Telefon alarmowy, na który można zgłaszać ewentualny problem z beczkowozem, brak wody, etc. to 693 183 143.
 
czytaj dalej

Awaria wodociągowa usunięta

 • 29-07-2022
Informujemy, że awaria sieci wodociągowej w Wólce Łękawskiej została usunięta. Dostawy wody zostały przywrócone, jednak w ciągu najbliższych dwóch dni sieć będzie płukana, przez co woda może być mętna. W związku z tym zalecamy, by do celów spożywczych korzystać z wody z beczkowozów.
czytaj dalej

Awaria sieci wodociągowej. Mogą wystąpić przerwy w dostawie wody!

 • 28-07-2022
W związku z awarią sieci wodociągowej (w pasie drogi wojewódzkiej 484 na wysokości Wólki Łękawskiej) informujemy, że brak wody lub spadek ciśnienia w sieci wodociągowej mogą wystąpić w miejscowościach: Łękawa, Wólka Łękawska, Rząsawa, Księży Młyn, Borki oraz w części Kurnosa Pierwszego.
Dla mieszkańców zostaną podstawione beczkowozy w następujących lokalizacjach:
 • Łękawa (parking w okolicy domu parafialnego)
 • Wólka Łękawska (przy świetlicy)
 • Rząsawa (w okolicy posesji nr 10)
 • Księży Młyn (w okolicy placu zabaw)
 • Borki.
Prace nad zlokalizowaniem i usunięciem awarii już trwają. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 21

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022