Logo: BIP

WAŻNE!

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII (05-11.02.2021):

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII (29.01-04.02.2021):

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

KOMUNIKAT:

W związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem Wojewoda Łódzki oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypominają o obowiązku usuwania jego nadmiaru z dachów budynków oraz o konieczności odśnieżania chodników. Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.)
czytaj dalej

Ważna informacja dla osób biorących udział w naborze do drugiej edycji projektu OZE w Gminie Bełchatów:

Mieszkańcy, którzy w dniach 02.03.2020r. – 03.03.2020r. złożyli deklaracje udziału w projekcie polegającym na montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bełchatów – edycja II proszeni są o kontakt. Ma to związek z  koniecznością zwrotu wpłaconych środków w wysokości 160,00zł na opracowanie analizy technicznej. W/w środki nie mogą pozostać w budżecie na kolejny rok budżetowy.
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII (20.11-03.12.2020):

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

Informacja:

Pilna informacja dla mieszkańców Augustynowa oraz Zdzieszulic Dolnych i Zdzieszulic Górnych! W tych miejscowościach mogą w czwartek, 15 października 2020 roku, wystąpić przerwy w dostawach wody bądź spadek ciśnienia wody w sieci. Utrudnienia tego typu mogą występować do godz. 15, a mają one związek pracami, które dziś prowadzone są w Kielchinowie.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy!
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE WODY:

Urząd Gminy Bełchatów informuje, iż w dniu 13.10.2020 r. tj. wtorek w godzinach: 8:00 – 12:00 w miejscowości Zawady nastąpią przerwy w dostawie wody bądź spadek ciśnienia w związku z rozbudową sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy !
czytaj dalej

INFORMACJA:

Informujemy, iż w Szkole Podstawowej w Dobiecinie u jednego z nauczycieli testy potwierdziły zarażenie koronawirusem. Z tego powodu w czwartek i piątek, 1 i 2 października 2020 roku, zajęcia w placówce zostają odwołane, a szkoła będzie zamknięta. Zgodnie z zaleceniami sanepidu przeprowadzona została dekontaminacja placówki. Z dużym prawdopodobieństwem od przyszłego tygodnia szkoła wróci do normalnej pracy.
O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco. Dokładne informacje będą również przekazywane rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas.
czytaj dalej

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, że obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.
Palenie śmieci w piecu to wykroczenie!
Do pieca nie wolno wrzucać m.in.: drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna; płyt paździerzowych, wiórowych, paneli podłogowych, desek parkietowych, dykt; papy i innych materiałów izolacyjnych; plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich; papieru z nadrukiem farb kolorowych, wielomateriałowych opakowań i środków higienicznych, zmieszanych odpadów komunalnych.
Spalanie śmieci w domowym piecu truje!
Toksyczny wpływ substancji powstających podczas spalania śmieci na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób nowotworowych, astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych.
Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.
Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.
Podczas spalania śmieci powstają rakotwórcze substancje, które wpływają nie tylko negatywnie na zdrowie, ale jednocześnie zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn powstałych podczas spalania odpadów są dzieci.
Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów prowadzi do bardzo wysokich kosztów. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru!
Pamiętajmy również, iż nadmiar gałęzi czy suchych liści zgodnie z prawem powinno się kompostować, a nie spalać. Rozpalając ogień na działce czy podwórku możemy złamać artykuł 145 Kodeksu wykroczeń stosowany w przypadku „zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności”.
Ponadto informujemy, iż Mieszkańcy Gminy Bełchatów mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Zawady (więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów).
 
czytaj dalej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje o wykryciu Afrykańskiego pomoru świń w powiecie kaliskim. Więcej informacji znajduje się w załączniku.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 9

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022