Aktualności

ŁÓDZKIE PROMUJE ZDROWIE PSYCHICZNE - WARSZTATY EDUKACYJNE

Realizacja warsztatów edukacyjnych w ramach zadania pn.: "Łódzkie promuje zdrowie psychiczne"
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE:

Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Bełchatowie w sprawie dopłat bezpośrednich i obszarowych.
 
czytaj dalej

Ogólnopolski konkurs "Fotorecycling":

NIEPODLEGŁA - MOJA FLAGA:

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych pt. „Niepodległa – moja flaga”.
Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.
 
czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU:

Wójt Gminy Bełchatów zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

INFORMACJA ARiMR

Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Bełchatowie.
Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Niedyszynie, Janowie, Łękawie i Kurnosie Drugium. Szczegółowe informacje w załącznikach.
czytaj dalej

WNIOSEK O ZMIANĘ GRANIC ZŁOŻONY:

W dniu 29 marca 2019r. został złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, wniosek o dokonanie zmiany granic administracyjnych Gminy Bełchatów polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Bełchatów części terenów położonych w sąsiedniej Gminie Kleszczów – obręb Wola Grzymalina. W przygotowaniu i sporządzeniu wniosku brali udział pracownicy Urzędu Gminy Bełchatów powołani Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów Nr 127/2018 z dnia 17.12.2018r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 07.03.2019r. oraz eksperci zewnętrzni: dr Jarosław Marczak (analiza finansowa), dr Maciej Hubka (historyk), architekt i urbanista mgr Łukasz Woźniak (firma MONDRA DESIGN).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU "WŁODZIMIERZ":

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu „Włodzimierz”
 
Urząd Gminy Bełchatów na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) po uzyskaniu sprawozdania NHSK.4710.22.2019 od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego „Włodzimierz” zaopatrującego miejscowości: Kalisko oraz Kąsie.
czytaj dalej

PROTOKÓŁ Z SONDAŻU:

Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022