Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW:

Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów”, zlokalizowanego na terenie Gminy Bełchatów w obrębach Adamów, Ławy, Podwody, Wola Mikorka - Zalesna, na terenie Gminy Zelów w obrębach Łobudzice, Kolonia Łobudzice oraz na terenie Miasta Zelowa w obrębie nr 14.
czytaj dalej

ADAMÓW, HELENÓW I ZWIERZCHÓW Z GRANTAMI:

Trzy sołectwa z terenu Gminy Bełchatów otrzymały granty sołeckie, przyznawane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Każda z miejscowości dostała po 10 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zgłoszonych przez mieszkańców projektów.
W przypadku Adamowa będzie to rozbudowa oświetlenia w tej miejscowości. Dzięki grantowi zamontowane zostaną dwa słupy oświetleniowe z lampami. Cała inwestycja będzie kosztować 15 tys. zł, przy czym 10 tys. zł stanowić będzie grant, a 5 tys. zł dołoży Gmina Bełchatów.
Mieszkańcy Helenowa chcą w ramach grantu wybudować przyłącze energetyczne do altany w swojej miejscowości. Z kolei w Zwierzchowie zakupione zostaną elementy do placu zabaw.
 
Gmina Bełchatów jest jedyną na terenie powiatu bełchatowskiego, w której aż trzy miejscowości zdobyły dofinansowanie w ramach grantów sołeckich.
czytaj dalej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW:

Konkurs dla nowych użytkowników IRZplus:

Łódzki Oddział Regionalny ARiMR ogłasza konkurs pt. „Rejestr bydła, owiec, świń czy kóz, prowadzę z domu w IRZplus”.
czytaj dalej

POWIERZENIA DLA NOWYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ:

Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, wręczył dziś powierzenia dyrektorom Zespołów Szkolno - Przedszkolnych, które od września 2020 roku będą funkcjonować na terenie Gminy Bełchatów.
 
Dwie placówki będą miały nowych dowodzących: stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie powierzono Anecie Borowskiej (do tej pory była nauczycielem SP w Janowie), a Aleksandra Pakuła została powołana na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzelowie (obecnie jest ona dyrektorem przedszkola w Domiechowicach, wcześniej była związana ze szkołą w Dobrzelowie).
W przypadku pozostałych zespołów stanowiska dyrektorów powierzono osobom, które do tej pory dowodziły tam szkołami: dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach pozostaje Aleksandra Fornalik, dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurnosie Drugim - Grzegorz Gryczka, a dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łękawie - Tomasz Starzyński. Na mocy tzw. ustawy covidowej każdemu z dyrektorów funkcję powierzono na rok, tj. od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Natomiast wiosną mają zostać rozpisane konkursy na te stanowiska.
Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc nie ukrywał, że najbliższy rok będzie dla każdego z dyrektorów "czasem próby".
- Przed każdym z Państwa postawimy określone zadania i będziemy oczekiwać wywiązania się z nich. Jestem przekonany, że Wasze poczynania będą z korzyścią dla szkół, którym przyjdzie Wam dowodzić - podkreślał Konrad Koc.
 
czytaj dalej

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "MOJA WODA":

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”.
 
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie danej nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej,rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice,place itp.).
czytaj dalej

TAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY GMINY BEŁCHATÓW:

6447 mieszkańców Gminy Bełchatów zagłosowało w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnionych do głosowania było 9185 mieszkańców. To oznacza, że frekwencja wyborcza na terenie Gminy wyniosła 70,28 procent.
 
 
czytaj dalej

DODATKOWE 1,2 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE BEŁCHATÓW:

Aż 1.181.346 zł otrzyma Gmina Bełchatów w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli puli, którą na wsparcie samorządów lokalnych przeznaczył rząd w ramach Tarczy dla Samorządów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, a wydatkowane mogą być do końca 2022 roku. W sumie samorządy powiatu bełchatowskiego otrzymały w ramach Funduszu ponad 13 mln zł.
Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie stanowił część Funduszu Przeciwdziałania COViD, zasilanego z budżetu państwa. Kwoty, jakie otrzymały poszczególne gminy, były obliczane algorytmu, w którym pod uwagę brano m.in. wysokość nakładów inwestycyjnych zaplanowanych przez dany samorząd na 2020 rok. Jak wygląda podział środków między samorządy powiatu bełchatowskiego? ?
 
✅ Gmina Bełchatów - 1.181.346 zł
✅ Miasto Bełchatów - 3.876.858 zł
✅ Gmina Kleszczów - 2.179.001 zł
✅ Gmina Szczerców - 1.587.775 zł
✅ Gmina Zelów - 771.331 zł
✅ Gmina Kluki - 719.245 zł
✅ Gmina Drużbice - 686.690 zł
✅ Gmina Rusiec 500.000 zł
✅ Powiat Bełchatowski 2.001.566 zł
Od sierpnia samorządy będą mogły składać do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wnioski, o przyznanie im pięniędzy w ramach Funduszu. Od września środki mają trafiać do gmin. Jak informowała wczoraj minister Jadwiga Emilewicz, pieniądze te będą na odrębnym rachunku i będą mogły być wydatkowane w trybie COViD, czyli do końca 2022 roku.
-To wsparcie ze strony rządu jest dla nas niezwykle istotne - podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować tak potrzebne w Gminie Bełchatów inwestycje. Gdy otrzymamy szczegółowy regulamin, który określi zakres działań, na które możemy przeznaczyć sumę z Funduszu, zaplanujemy działania, które będziemy realizować - dodaje.
 
czytaj dalej

KOŃCZY SIĘ CZAS NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NA "MODERNIZACJĘ W OBSZARZE D" I "RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW":

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.
By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.
Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować.
Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.
Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi 60 tys. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.
Z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50 proc. Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.
czytaj dalej

MIESZKAŃCY ZDZIESZULIC GÓRNYCH, DOBIECINA, MAZUR ORAZ PORĘB MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWNICZEJ:

Zdzieszulice Górne, Dobiecin, Mazury oraz Poręby (etap I). To dla tych miejscowości Polska Spółka Gazownicza chce przygotować projekt gazociągu, by następnie wybudować tam sieć. Warunek jest jeden: jak największa liczba nieruchomości, które będą chciały przyłączyć się do gazociągu.
 
- Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami łódzkiego oddziału PSG – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Przedsiębiorstwo przeprowadziło analizy ekonomiczne i techniczne dla kilku wariantów sieci biegnących przez teren naszej gminy. Obecnie jest zgoda na projektowanie sieci dla czterech miejscowości: Zdzieszulic Górnych, Dobiecina, Mazur oraz części Poręb. Przy tym bardzo ważne będzie zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci. Jeśli okaże się ono niewielkie, dla PSG inwestycja może się okazać nieopłacalna. Dlatego apeluję do mieszkańców tych miejscowości, którzy korzystaniem z gazu sieciowego byliby zainteresowani, o niezwłoczne składanie wypełnionych wniosków – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 31

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022