Organizacje pozarządowe i wolontariat

OGŁOSZENIE w SPRAWIE KONSULTACJI:

  • 14-11-2018
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki