Kadra kierownicza

KIEROWNICY REFERATÓW:

  • 14-06-2018
Stanowisko
Imię i nazwisko
Nazwa komórki organizacyjnej
Kierownik Referatu
Lidia Brózda
Referat ds. Kadr
Kierownik Referatu
Małgorzata Troczyńska
Referat Administracyjny
Kierownik Referatu
Włodzimierz Galimski
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu Małgorzata Grzegorek Referat Budżetu i Finansów
Kierownik Referatu
Alicja Chlaściak
Referat ds. Infrastruktury Technicznej
Kierownik Referatu Bożena Wieczorek Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Koordynator Zespołu
Alicja Grabska
Biuro Rady Gminy
Kierownik Referatu
Sławomir Kuśmierek
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Koordynator Zespołu
 
Zespół Radców Prawnych
Dyrektor
Zofia Szumigaj - Grochocka
Wydział ds. Rozwoju Gminy
Kierownik Referatu
Anna Więcławek
Referat Oświaty
   
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją