Aktualności

SKORZYSTAJ Z REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH:

  • 15-07-2020
Rejestr Danych Kontaktowych to stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji baza danych, dzięki której wizyty w urzędzie można ograniczyć do minimum, a urzędnik skontaktuje się z nami mailowo albo telefonicznie.
RDK gromadzi następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • numer telefonu
  • adres e-mail
Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). Rejestr pozwoli urzędnikom na szybsze przekazanie informacji np. o tym że czekają na nas dokumenty gotowe do odbioru, albo że należy uzupełnić jakieś informacje czy też że wniosek w danej sprawie został rozpatrzony.
Dane do rejestru można przekazać na dwa sposoby: w dowolnym urzędzie gminy lub w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK – niezależnie od miejsca zameldowania lub przez internet za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Więcej informacji znajdziecie na https://bit.ly/3ewnpmO .
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją