Logo: BIP

Aktualności

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "MOJA WODA":

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”.
 
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie danej nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej,rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice,place itp.).
Koszty kwalifikowane dofinansowania obejmują zakup, montaż, budowę, uruchomienie takich instalacji jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego;podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody
 
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji na zasadzie refundacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00zł na jedno przedsięwzięcie.
 
Żeby złożyć wniosek najpierw należy założyć konto na portalu beneficjenta WFOŚ (dostępny na: https://portal.wfosigw.lodz.pl/ ).
Instrukcję postępowania z wnioskiem znaleźć można na stronie internetowej Funduszu : https://bit.ly/2BUePkm

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022