Logo: BIP

Aktualności

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje, iż w dniu 5 lipca 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r. na podstawie, którego gminy: Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim weszły w OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I (niebieski) czyli dawną strefę ochronną „żółtą”.
W związku z tym, posiadacze świń, których siedziby stad znajdują się na w/w obszarze są zobowiązani do:

1. Zgłaszania w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 2 dni:
  • Uboju zwierzęcia gospodarskiego,
  • Zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
  • Faktu oznakowania świń urodzonych w gospodarstwie oraz podania ilości oznakowanych zwierząt.
 
2. Niezwłocznego informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie.
Zgłoszenia w tej sprawie można dokonać w następujący sposób:
  •  Osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 70, 97 – 400 Bełchatów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, lub
  •  Telefonicznie pod numerem telefonu 44-635-09-53 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022