Logo: BIP

Aktualności

Konsultacje społeczne:

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bełchatów na lata 2021-2026. Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat projektu przedmiotowego dokumentu. Proces konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowania ostatecznej wersji strategii.
Czas trwania konsultacji:
Konsultacje będą trwały od dnia 22.02.2021 r. do 14.03.2021 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć w nich udział.
 
Formy udziału w konsultacjach:
Udział w konsultacjach jest możliwy poprzez pobranie, wypełnienie i przesłanie załączonego formularza:
  • elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, opublikowaną w systemie ePUAP. Adres skrytki ePUAP: /gopsbelchatow/SkrytkaESP ,
  • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
    ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów,
  • osobiście złożyć wydrukowany i wypełniony formularz w siedzibie urzędu.
 
Terminy składania formularzy:
Decydująca dla dochowania powyższych terminów jest data wpływu formularza do siedziby Ośrodka lub moment dostarczenia lub wypełnienia go drogą elektroniczną nie później niż do dnia 14.03.2021 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022