Logo: BIP

Aktualności

Szansa dla przedsiębiorców - trwają nabory wniosków w łódzkim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi prowadzi nabory w ramach dwóch konkursów, skierowanych do przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego.
  • Konkurs jest dla poddziałania 2.1.1 Tereny inwestycyjne.
Konkurs obejmuje typ projektu:
  • kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb własnych inwestora.
Konkurs skierowany jest dla sektora MŚP.
Nabór wniosków kończy się 26 lutego br.
Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.
 
 
  • Konkurs dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP to propozycja dla przedsiębiorców z sektora MŚP (oraz ich partnerstw) zainteresowanych:
  • wdrożeniem wyników prac B+R;
  • wdrożeniem innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały finansowaniu i ocenie.
Wnioskodawcy chcący wziąć udział w konkursie muszą wiedzieć, że wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim, ewentualnie może być stosowane nie dłużej niż 3 lata. Dodatkowo, co ważne, projekty powinny być realizowane na terenie województwa łódzkiego.
Czasu na złożenie projektu jest dość sporo ponieważ nabór wniosków rusza 1 marca 2021 r., a kończy 30 kwietnia 2021 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 7 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
  • dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% i może zostać zwiększona o dodatkowe 10 punktów w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa lub o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
  • dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu ani minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie zostały w konkursie określone.
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest TUTAJ.
 
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursów udziela Zespół Promocji, Informacji i Komunikacji w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55/56 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info~@~cop~.~lodzkie~.~pl., a także za pośrednictwem narzędzia czater dostępnego na stronie www.cop.lodzkie.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022