Logo: BIP

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełchatów.
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia
Opis i przeznaczenie nieruchomości
Wywoławcza
cena nieruchomości (netto), wadium
1
Działka o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gm. Bełchatów,
o pow. 0,1482 ha, nr KW PT1B/00077754/2
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami Studium - tereny zabudowy zagrodowej
32 000,00 zł
wadium: 2000 zł
płatne do 12.11.2020 r.
2
Działka o nr ewid. 265, obręb 40 Zdzieszulice Dolne, gm. Bełchatów, o pow. 2,5741 ha, nr KW PT1B/00044320/1
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami Studium - tereny leśne.
79 797,00 zł
wadium: 8 000 zł
płatne do 12.11.2020 r
3
Działka o nr ewid. 47/3, obręb 13 Kałduny, gm. Bełchatów,
o pow. 0,1986 ha, nr KW PT1B/00024507/0
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami MPZP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz tereny lasów (ZL).
57 000,00 zł
wadium: 6000 zł
płatne do 12.11.2020 r.
4
Działka o nr ewid. 47/6, obręb 13 Kałduny, gm. Bełchatów,
o pow. 0,2015 ha, nr KW PT1B/00024507/0       
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z ustaleniami MPZP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).  
54 000,00 zł
wadium: 5000 zł
płatne do 12.11.2020 r
Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 10.00,10.30, 11:00 oraz 11:30 w Urzędzie Gminy Bełchatów, przy ul. Kościuszki 13, w sali konferencyjnej (pokój nr 36, I piętro).
Szczegóły w załącznikach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022