Logo: BIP

News box

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Bełchatów:

Radni Gminy Bełchatów udzielili Wójtowi Gminy Bełchatów, Konradowi Kocowi, wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Przyjęli również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania i absolutorium było 9 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.
Uchwały związane z wotum zaufania oraz absolutorium poprzedziła debata nad Raportem o Stanie Gminy Bełchatów za 2020 rok.
Jak w swoim wystąpieniu podkreślał Wójt Konrad Koc, rok 2020 był czasem kontynuowania racjonalnej i odpowiedzialnej polityki finansowej. Dzięki konsekwentnemu działaniu rok 2020 udało się zakończyć nadwyżką w kwocie ponad 5 mln zł. Samorząd nie zaciągnął żadnych nowych kredytów, a udało się spłacić niemal 3 mln zł zobowiązań, zaciągniętych w poprzednich latach.
- Zrealizowaliśmy inwestycje za niemal 4,9 mln zł, przy czym aż 90 procent tej kwoty to pozyskane środki zewnętrzne - wskazuje Konrad Koc. - Chcę też zwrócić uwagę na poczynione przez nas poważne oszczędności w wydatkach bieżących, m.in. ograniczyliśmy wydatki na wynagrodzenia o 1,2 mln zł w skali roku.
Wójt Gminy Bełchatów skupił się też na kwestiach demograficznych. Saldo migracji na terenie Gminy Bełchatów było w 2020 roku najwyższe na terenie powiatu bełchatowskiego i wyniosło 21,85 (w 2019 roku było to 14,6). Za tym idzie największa na terenie powiatu liczba wydawanych rocznie pozwoleń na budowę nowych obiektów mieszkaniowych.
Konrad Koc jest jednak daleki od popadania w euforię.
- Chcę podkreślić że przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia - mówi. - Drogi, drogi, drogi oraz inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę to nasze priorytety na najbliższy czas. Bardzo zależy mi również na rozbudowie sieci gazowniczej. Poza tym musimy zadbać o te miejscowości, w których do tej pory inwestycje nie były realizowane - podkreśla.
To, że konsekwentna polityka finansowa samorządu przyniosła dobre efekty, docenili radni. Jak podkreśla Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów, Krzysztof Polak, po raz pierwszy od 2010 roku, czyli od momentu, gdy zasiada w Radzie, udało się zrealizować obietnicę związaną z niezaciąganiem nowych zobowiązań finansowych.
- Wcześniej co roku, gdy planowano deficyt w budżecie, słyszałem zapewnienie, że to tylko takie zabezpieczenie, możliwość która na pewno nie będzie wykorzystana. Potem okazywało się, że jednak te kredyty, wbrew obietnicom, zaciągano - wskazuje Krzysztof Polak. - W 2020 roku słowo zostało dotrzymane, mimo planowanego deficytu żadnego nowego kredytu nie zaciągnęliśmy. Bardzo liczę na to, że te korzystne tendencje związane z finansami gminy, będą kontynuowane. Ten wynik finansowy za 2020 rok otwiera nam ponadto możliwości realizowania dobrej i rozsądnej polityki inwestycyjnej - dodaje.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022