Logo: BIP

News box

4 mln zł dla Gminy Bełchatów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Kanalizacja sanitarna w Zdzieszulicach Górnych, Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie oraz przebudowa drogi biegnącej obok szkoły w Dobiecinie. To na te inwestycje Gmina Bełchatów pozyskała dofinansowanie w ramach trzeciego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kwota, jaką Gmina otrzymała na te przedsięwzięcia to w sumie 4 mln zł.
- Wystąpiliśmy o dofinansowanie dla trzech projektów, które dla mieszkańców są bardzo ważne, a niestety jako samorząd nie jesteśmy w stanie sami ich sfinansować – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych umożliwi nam realizację tych zadań w krótkiej perspektywie czasowej – dodaje.
 
Gmina Bełchatów otrzymała dofinansowanie na:
  • 1.500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych
  • 1.500.000 zł na budowę Centrum Sportu i Rekreacji – świetlicy w Emilinie wraz z wyposażeniem
  • 1.000.000 zł na przebudowę drogi w Dobiecinie – odcinek o długości ok. 950 metrów. Chodzi o drogę biegnącą obok szkoły i Orlika w stronę granic miasta.
Zgodnie z założeniami programu, inwestycje te muszą być zrealizowane w latach 2021-2022.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022